Мал дијалектен речник

 Дигитална база на податоци на македонските дијалекти

(според македонскиот дијалектен материјал од Општословенскиот лингвистички атлас - ОЛА)

 

Проектот Општословенскиот лингвистички атлас (ОЛА) е еден од проектите на Меѓународниот комитет на славистите и има меѓународен, мултилатерален карактер. Во рамките на овој проект од страна на Македонската национална комисија се врши теренска ексцерпција и историска и типолошка интерпретација на македонскиот дијалектен материјал, како и мериторна и компјутерска обработка на лингвистички карти од целата словенска тери¬то¬рија (ок. 850 пункта). ИЦАЛ е еден од центрите во кои се врши компјутерска обработка и картографирање на материјалите на ОЛА. Македонски претставник во Меѓународната комисија на ОЛА е проф. д-р Марјан Марковиќ.

Македонските дијалектни материјали собирани според прашалниците на Општословенскиот лин¬гвистич¬ки атлас се запишувани од македонските дијалектолози во период од десетици години. Тие материјали се чуваат во форма на прашалници и опфаќаат 24 населени места (16 на територијата на Р.Македонија, 1 во Р. Албанија, и 7 во Егејска Македонија, денешна Р. Грција). Овие материјали според Прашалникот на ОЛА опфаќаат по 3500 прашања од различни области на животот, а се подредени и според граматички критериуми.

Проектот за Дигитална база на податоци на македонските дијалекти е наменет да овозможи зачувување, преглед и пребарување на околу 50.000 дијалектни лексеми и збороформи според соодветните литературни називи (ок. 2300 називи) и преку прашалникот за собирање на дијалектен материја на ОЛА.

Со тоа богатството од различни дијалекти станува лесно достапно до домашната и до светската јавност. Вака подготвениот материјал претставува основа за понатамошна лингвистичка анализа и на овој начин се овозможува зачувување на маке¬донското духовно наследство и негово пренесување на идните генерации.

Проектот е поддржан од Министерството за култура на Р. Македонија, и е реализиран од ИЦАЛ при МАНУ со учество на вработените и соработниците на Центарот: проф. д-р Марјан Марковиќ, м-р Ангелина Панчевска, Соња Миленковска и Владимир Стајиќ.

film izle
bonus veren siteler
film izle
ataşehir escort maltepe escort pendik escort ümraniye escort ataşehir escort bonus veren siteler maltepe escort
https://okulmed.com/ https://joyfulantidotes.com/
maltepe escort kurtkoy escort
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis

casino siteleri

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler
inspireart.org
deneme bonusu veren siteler haberanadolu.org https://haberanadolu.org
deneme bonusu veren siteler https://denemebonususiteler.com/
bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu volvoadventure.org
güzel sözler
bonus veren bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
film izle hdfilmcehennemi